Renovatie recreatiezaal en receptie De Luchte, Driehuis

005 004 003 002 006 001